Usunięcie macicy

Histeroktomia czyli usunięcie macicy jest zabiegiem chirurgicznym poprzedzonym występowaniem różnych chorób w obrębie narządu rodnego kobiety. Wskazaniem do zabiegu usunięcia macicy mogą być:

 • mięśniaki macicy,
 • zaawansowana endometrioza,
 • choroba nowotworowa,
 • dysplazja szyjki macicy,
 • nieprawidłowe krwawienia,
 • wypadanie macicy,
 • lekooporne infekcje narządu rodnego.

Mięśniaki macicy:

Najczęstszym wskazaniem medycznym do zabiegu usunięcia macicy są mięśniaki. Mięśniaki macicy występują u 20-40% kobiet i są jednym z najczęściej występujących rozrostów o charakterze nienowotworowym. Wskazaniami do usunięcia macicy przy występowaniu mięśniaków macicy to ich duży rozmiar, znaczne krwawienie mogące być przyczyną niedokrwistości oraz dolegliwości bólowe.

Wypadanie narządu rodnego:

Wypadanie macicy może być również wskazaniem do zabiegu histerektomii. Kwalifikację to zabiegu dokonuje się na podstawie stopnia wypadania macicy. W pierwszym stopniu szyjka macicy znajduje się w połowie długości pochwy. W drugim stopniu mamy do czynienia z przemieszczeniem się szyjki macicy do pochwy a w stopniu trzecim szyjka macicy wypada z pochwy. Histeroktomia jest wskazana przy drugim i trzecim stopniu zwiotczenia macicy.

Choroba nowotworowa:

Przy zdiagnozowaniu choroby nowotworowej w obrębie macicy i szyjki macicy jedną z metod leczenia jest histerektomia. Stosuje się ją w przypadku raka endometrium oraz raka trzonu macicy.

Dysplazja szyjki macicy:

Mianem dysplazji szyjki macicy określa się nieprawidłowe zmiany w komórkach wyściełających wewnętrzną powierzchnię szyjki macicy. Aby prawidłowo określić zmiany i zakwalifikować je do danej grupy należy wykonać kolposkopię.

Metodyka zabiegu:

Usunięcie macicy może się odbyć różnymi metodami i technikami. Najczęściej stosuje się technikę laparoskopową, klasyczną (metoda laparotomii - przez powłoki brzuszne) oraz metodę przezpochwową. Niekiedy zabieg wymaga połączenia dwóch metod (laparoskopii i metody przezpochwowej). O wyborze metody operacyjnej decyduje lekarz prowadzący opierając się na wynikach badań (w tym badania USG oraz badania cytologicznego).

Rodzaje histeroktomii

 • całkowita histerektomia - polega na usunięciu macicy oraz szyjki macicy. Częstym wskazaniem to tego rodzaju zabiegu jest rak macicy oraz jajnika, duże mięśniaki oraz w niektórych przypadkach występowanie endometriozy. Po zabiegu całkowitego usunięcia macicy pacjentka nie może posiadać więcej dzieci, dlatego zabieg ten nie jest przeprowadzany w okresie rozrodczym chyba, że wymaga tego zaawansowanie choroby.
 • histerektomia metoda przezpochwową - lekarz w trakcie tej formy zabiegu usuwa macice przez pochwę. Częstym wskazaniem do tej metody jest II i III stopień wypadania macicy a także rozrost błony śluzowej macicy, dysplazje.
 • nadpochwowe wycięcie macicy - w trakcie tej procedury usuwana jest macica z zachowaniem szyjki macicy.
 • metoda laparoskopowa - przewagą tej metody jest krótszy czas rekonwalescencji i powrotu do zdrowia pacjentki. Przez niewielkie cięcia wprowadzane są narzędzia laparoskopowe, którymi usuwana jest macica.

Bez względu na rodzaj wybranej metody pacjent wymaga znieczulenia ogólnego. Do wykonania zabiegu w znieczuleniu ogólnym potrzebne będą następujące badania:

 • morfologia krwi
 • czynniki krzepliwości krwi (APTT/INR)
 • poziom elektrolitów (Na-sód, K-potas)
 • poziom kreatyniny
 • poziom glukozy
 • grupa krwi

Zalecenia pozabiegowe:

Pacjentka po przebytym zabiegu przebywa w klinice. W okolicach 7-14 doby usuwane są szwy. Po zabiegu zalecane jest ograniczenie wysiłku fizycznego do minimum. Często lekarz przez pierwszy tydzień lub dwa zaleca lekkostrawną dietę. Należy unikać kąpieli w wannie. Po wykonanym zabiegu mogą występować takie odczucia jak: ból brzucha, uczucie ciągnięcia, kłucie, sporadyczne krwawienie z dróg rodnych. Objawy te ustępują samoistnie. Całkowity czas rekonwalescencji wynosi około 8 tygodni i jest uzależniony od rodzaju metody operacyjnej.

Przeciwskazania do zabiegu:

 • złe wyniki badań krwi,
 • infekcje ogólnoustrojowe,
 • infekcje ropne lub zapalne skóry,
 • nieuregulowana cukrzyca,
 • nieuregulowane ciśnienie krwi.