INNOWACYJNA MEDYCYNA - KLASTER

 

Misją Klastra jest aktywizacja współpracy i integracja w branży medycznej, farmaceutycznej i branżach powiązanych, działających lub wyrażających chęć współpracy i wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie ochrony zdrowia.

Tworzenie i wzmacnianie powiązań kooperacyjnych w ramach Klastra w kierunku rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w oparciu o innowacyjne technologie medyczne, farmaceutyczne, informatyczne i około medyczne, rozszerzanie oferty usług medycznych dzięki implementowaniu nowych technologii medycznych, materiałów, narzędzi oraz leków.
Łącząc potencjał pracodawców branży medycznej i jednostek naukowo-badawczych, tworzymy innowacyjne środowisko rozwoju przedsiębiorczości.
Wspieramy i inicjujemy współpracę na rzecz innowacji w branży medycznej.

Cele Klastra

  • wzmacnianie konkurencyjności i przedsiębiorczości branży medycznej
  • tworzenie korzystnych warunków dla nowych inwestycji w branży medycznej
  • tworzenie inicjatyw na rzecz rozwoju e-zdrowia
  • ułatwianie i wspieranie współpracy między nauką i przedsiębiorcami w branży medycznej
  • kreowanie wspólnych przedsięwzięć mających na celu rozwój medycyny, innowacyjnych
  • metod terapii, pomoc we wdrażaniu nowych technologii
  • wszechstronna działalność w zakresie promocji zdrowia, kształtowanie i propagowanie
  • postaw prozdrowotnych ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz osób starszych
  • kreowanie pozytywnego wizerunku Klastra w otoczeniu